Sorry!


Tja, ik kan er niks aan doen, want ik heb ADHD!

Deze opmerking kreeg ik te horen op school. Zelfs van meerdere leerlingen uit verschillende groepen. Zij vonden dus dat zij bepaald gedrag konden veroorloven omdat zij de diagnose ADHD hadden gekregen. Ik was stomverbaasd! En eigenlijk kon ik het deze leerlingen niet kwalijk nemen, waarschijnlijk hebben zij dit thuis ook regelmatig te horen gekregen van hun ouders of hun omgeving.

Hetzelfde gebeurde met een hele groep: ‘Sorry, wij zijn nu eenmaal een drukke groep!’ En dat maakte dat deze leerlingen zich, geheel volgens verwachting, druk gingen gedragen.

Waarschijnlijk heeft deze groep met regelmaat te horen gekregen dat zij druk zijn, dat ze een pittige groep zijn.

Hoe gaat dat bij jou thuis? Hoe praat jij over jouw temperamentje? Hoort jouw temperamentje dat ook? Maakt dat bepaalde gedragingen ook geoorloofd?

Ieder kind voldoet graag aan de verwachtingen van ouders. Zorg er voor dat jouw verwachtingen realistisch, eerlijk en positief zijn. Spreek je verwachtingen uit. Laat weten wat jij van jouw temperamentje verwacht.

En laten we op school (zowel ouders als het personeel) ook onze positieve, realistische en eerlijke verwachtingen uitspreken.