Laat de Cito scores maar achterwege!

Het is er weer tijd voor: rapporten, cito-uitslagen, 10 minuten gesprekken. Stress voor ouders, leerkrachten en de kinderen. 


De leerkrachten hopen dat de toetsen goed gemaakt zijn door de leerlingen. Dat ze genoeg leerstof erin gepompt hebben. En dat ouders tevreden zijn met de resultaten en dat deze resultaten overeenkomen met de verwachtingen die ouders hebben van hun kind. 


De ouders hebben stress omdat ze hopen dat hun kind naar verwachting heeft gescoord en dat zij straks geen slecht nieuws te horen krijgen tijdens het 10 minuten gesprek. 


De kinderen hopen maar dat ze goeie resultaten hebben en dat ze vooruit zijn gegaan met alle vakken. Ze hopen dat de Cito-scores goed zijn en dat ze daarmee voldoen aan de verwachtingen van de ouders en de leerkrachten. 


Wat een puinhoop! Iedereen is in de stress om de Cito scores! Hoe zou het zijn als de leerkrachten de scores niet meer vertellen aan ouders en kinderen? 

Tenslotte is het niet altijd een reëel beeld wat er geschetst wordt. De score kan lager uitvallen omdat het kind niet lekker in zijn vel zat of omdat de lesstof nog niet voldoende behandeld is. 


Leerkrachten hebben aan de hand van de   methodegebonden toetsen een heel goed beeld van wat het kind al kan en waar nog extra oefening nodig is. 


Laten we het tijdens de 10-minuten gesprekken hebben over hoe het kind in zijn vel zit. Over het algemene beeld tijdens rekenen, taal en spelling. 

We geven de leerkrachten het vertrouwen terug en hoeven hen niet te controleren door inzicht te krijgen in de exacte scores van Cito. 


Het contactmoment met de leerkrachten verloopt dan heel anders, je bent de eerste 5 minuten namelijk niet kwijt aan het uitleg krijgen van de Cito tabellen. Je kunt het 10 minuten lang over het kind hebben in plaats van over cijfers. 


Laten we de Cito-scores ook weg laten in de rapporten. Wat hebben kinderen er aan? En opa en oma hebben ook geen idee wat de betekenis is van de scores. 


Het gevolg? Minder stress voor leerlingen, ouders en leerkrachten! Gesprekken die gaan over het kind en rapporten die inzicht geven in het kind. 


Laten we kijken naar het kind in plaats van de scores.