Hoogbegaafd temperamentje?

Jouw kind komt iedere dag boos en gefrustreerd uit school. Mopperend op alles en iedereen. De leerkracht belt omdat jouw kind zich uitdagend heeft gedragen in de klas. Zijn werkhouding is slecht en de prestaties zijn onder de maat. 


Waar komt het gedrag vandaan? Vanwaar dit explosieve, temperamentvolle gedrag? Jij kan je kind op zijn gedrag aanspreken en dagelijks een half uur oefenen met reken- en taalopdrachten. En niet te vergeten iedere dag een half uur eerder naar bed. Zou dit het gedrag verbeteren? Degene die iedere dag frustratie ervaart ben jij als ouder. 


Een andere optie is in gesprek gaan met jouw kind en met de leerkracht. Is er sprake van verveling? Begrijpt de leerkracht wat er zich afspeelt in het hoofd van jouw kind? Hoe gaat het met de contacten tussen die van jouw kind en zijn medeleerlingen in de klas? Heeft hij aansluiting?


Al deze dingen kunnen van invloed zijn op wat jouw kind thuis en op school laat zien. 

Hier zijn hele praktische handvaten voor. Ik zou het leuk vinden om daar eens met jou over in gesprek te gaan. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0