Aanbod

Wereldspel

Om te bepalen of er sprake is van beelddenken wordt het Wereldspel afgenomen. Daarnaast geeft het Wereldspel zicht op eventuele sociale en/of emotionele aspecten zoals onzekerheid, boosheid of communicatieproblemen.

 

Het Wereldspel bestaat uit verschillende houten elementen (o.a. huizen, bomen, dieren, mensen). Hiermee wordt een dorp gebouwd. Uit de wijze van vormgeven kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken of eventuele sociale en/of emotionele aspecten. Het fijne van het Wereldspel is dat er niet bij gepraat of geschreven hoeft te worden. Juist hierom is het laagdrempelig voor kinderen. 

 

Wil jij meer informatie over het Wereldspel? Neem dan contact op via het contactformulier

Visuele screening

Kijk nou eens goed!

 

Hoe vaak heb jij dit tegen jouw kind gezegd? En heb jij het idee dat er meer aan de hand is, maar kun jij er de vinger niet op leggen? Vindt jouw kind lezen niet leuk en gaan taal en spelling moeizaam op school? Het kan zijn dat er sprake is van visuele problemen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 80% van de dyslectische kinderen een oogsamenwerkingsprobleem hebben. De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken terwijl er met de gezichtsscherpte niet mis blijkt te zijn.

Visuele problemen kunnen leiden tot visuele stress.

 

Een kind kan last hebben van de volgende klachten:

  • hoofdpijn
  • branderige en vermoeide ogen
  • gedragsproblemen
  • verminderde concentratie
  • lees- en spellingsproblemen
  • slechte of verminderde motoriek

Visuele problemen kunnen dus een oorzaak zijn van leerproblemen en voor het aanleren van motorische vaardigheden. Daarom is het belangrijk om dat te onderzoeken. Dit doe ik door middel van testjes (o.a. met de bioptor) en aan de hand van vragen.

Als visueel screener kijk ik of het zinvol is om een kind door te verwijzen voor een uitgebreid functioneel oogonderzoek, uitgevoerd door een optometrist. De optometrist heeft gespecialiseerde apparatuur om verder onderzoek te verrichten, de eventuele diagnose te stellen. In samenwerking met de optometrist kan ik het vervolgtraject verder begeleiden.

Het vervolgtraject bestaat uit oefeningen gericht op vaardigheden als oog volgen, oog richten, samenwerking van de ogen en scherpstellen waardoor deze geautomatiseerd worden. De gerichte oefeningen zijn gevarieerd en leuk, dit maakt het makkelijker om thuis goed te oefenen.

Ondersteuningstraject kind

Wekelijks komt het kind bij mij in de praktijk en gaan we samen aan het werk. We kletsen, doen spelletjes, lezen boeken en maken tekeningen om alles te verhelderen. Bij de start van het traject mag het kind een dorp bouwen met Het Wereldspel en een zelfportret maken. Met ouders zal er ik Geboorte in Kaart doen. Deze beide onderzoeksmaterialen zorgen ervoor dat we de behoeftes van het kind goed in de kijker hebben waardoor de ondersteuning optimaal kan verlopen. Er kunnen verschillende doelen aan bod komen:

 

- werken aan de executieve functies

- leerstrategieën: leren automatiseren, ondersteuning bij lezen en spelling

- emoties uiten en benoemen

- sociale vaardigheden

- omgaan met pesten  

Ondersteuningstraject ouders

Eens in de twee weken kom ik bij ouders op bezoek en onderzoeken we samen wat de hulpvraag van het kind is en welke aanpak hierbij het best werkend is. Daarbij kijken we of deze aanpak ook passend is bij ouders. Het traject start met het in kaart brengen van de zwangerschap en geboorte waardoor het gedrag logisch en verklaarbaar wordt. 

Lezingen

Naast de trajecten vind ik het een feestje om te vertellen over kinderen. Dit kan zijn tijdens een ouderavond of een lezing met andere ouders thuis of op een leuke locatie. Er kan uit de volgende onderwerpen worden gekozen:

- De werking van stress op het kinderbrein

- Begrijp jouw temperamentje

- Angstige kinderen

- Het puberbrein